קרית מוצקין

כדורסל


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
216017 אחדות א-ב-בר נתיב 216017 6 2,640 ₪ הירשם
216018 אחדות ג-ד-בר נתיב 216018 6 2,640 ₪ הירשם
216019 אחדות ה-ו-בר נתיב 216019 6 2,640 ₪ הירשם
216016 אחדות-בנות - טל מורג 216016 6 2,640 ₪ הירשם
216020 בגין א-מאור קורן 216020 6 2,640 ₪ הירשם
216021 בגין ב-מאור קורן 216021 6 2,640 ₪ הירשם
216037 בגין בנות-יהונתן וצלר 216037 6 2,640 ₪ הירשם
216022 בגין ג-מאור קורן 216022 6 2,640 ₪ הירשם
216023 בגין ד-מאור קורן 216023 6 2,640 ₪ הירשם
216024 בגין ה-ו-מאור קורן 216024 6 2,640 ₪ הירשם
216025 בן גוריון א-ב-אסף משה 216025 6 2,640 ₪ הירשם
216038 בן גוריון בנות-א-ג-יהונתן וצלר 216038 6 2,640 ₪ הירשם
216039 בן גוריון בנות-ד-ו-יהונתן וצלר 216039 6 2,640 ₪ הירשם
216026 בן גוריון ג-ד-אסף משה 216026 6 2,640 ₪ הירשם
216027 בן גוריון ה-ו-אסף משה 216027 6 2,640 ₪ הירשם
216028 ויצמן א-ב-נועם זמיר 216028 6 2,640 ₪ הירשם
216040 ויצמן בנות-א-ו-רונית טאו 216040 6 2,640 ₪ הירשם
216029 ויצמן ג-ד-נועם זמיר 216029 6 2,640 ₪ הירשם
216030 ויצמן ה-ו-נועם זמיר 216030 6 2,640 ₪ הירשם
216042 טף-סל - מאור קורן 216042 6 1,870 ₪ הירשם
216043 טפסל נבון-מאור קורן 216043 6 ימי חמישי 1,870 ₪ הירשם
216014 ילדות ב - טל מורג 216014 6 4,180 ₪ הירשם
216005 ילדים א1 - יובל לנדמן 216005 6 4,620 ₪ הירשם
216006 ילדים א2 - ארקדי מלצמן 216006 6 4,620 ₪ הירשם
216007 ילדים ב1 - אלמוג הירש 216007 6 4,620 ₪ הירשם
216008 ילדים ב2-יונתן גונן 216008 6 4,620 ₪ הירשם
216031 נבון א-ב-מאור קורן 216031 6 2,640 ₪ הירשם
216041 נבון בנות-א-ו-יהונתן וצלר 216041 6 2,640 ₪ הירשם
216032 נבון ג-ד-מאור קורן 216032 6 2,640 ₪ הירשם
216033 נבון ה-ו-מאור קורן 216033 6 2,640 ₪ הירשם
216002 נוער ארצית-חיים טיגר 216002 6 4,620 ₪ הירשם
216001 נוער ארצית-יוסי בוכניק 216001 6 4,950 ₪ הירשם
216012 נערות א - יהונתן וצלר 216012 6 4,180 ₪ הירשם
216013 נערות ב - יהונתן וצלר 216013 6 4,180 ₪ הירשם
216003 נערים א לאומית-יוסי בוכניק 216003 6 4,950 ₪ הירשם
216004 נערים ב - יובל לנדמן 216004 6 4,620 ₪ הירשם
216034 קורצאק א-ב-אסף משה 216034 6 2,640 ₪ הירשם
216035 קורצאק ג-ד-אסף משה 216035 6 2,640 ₪ הירשם
216036 קורצאק ה-ו-אסף משה 216036 6 2,640 ₪ הירשם
216009 קטסל א - אלמוג הירש 216009 6 4,400 ₪ הירשם
216010 קטסל ב1 - יובל לנדמן 216010 6 4,400 ₪ הירשם
216011 קטסל ב2 - סהר ברנשטיין 216011 6 4,400 ₪ הירשם
216015 קטסל בנות - רונית טאו 216015 6 3,960 ₪ הירשם

העמותה לקידום הספורט - קרית מוצקין


© Expo LTD
נא המתן