כדורסל


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
196012 אחדות א-ב -אלמוג הירש 196012 6 2,400 ₪ הירשם
196013 אחדות ג-ד - אלמוג הירש 196013 6 2,400 ₪ הירשם
196015 בגין א - מאור קורן 196015 6 2,400 ₪ הירשם
196016 בגין ב - מאור קורן 196016 6 2,400 ₪ הירשם
196017 בגין ג - מאור קורן 196017 6 2,400 ₪ הירשם
196018 בגין ד - מאור קורן 196018 6 2,400 ₪ הירשם
196020 בן גוריון א-ב - יהונתן וצלר 196020 6 2,400 ₪ הירשם
196021 בן גוריון ג-ד - יהונתן וצלר 196021 6 2,400 ₪ הירשם
196022 בן גוריון ה-ו - יהונתן וצלר 196022 6 2,400 ₪ הירשם
196023 ויצמן א-ב - יהונתן וצלר 196023 6 2,400 ₪ הירשם
196024 ויצמן ג-ד - יהונתן וצלר 196024 6 2,400 ₪ הירשם
196025 ויצמן ה-ו - יהונתן וצלר 196025 6 2,400 ₪ הירשם
196006 ילדים א - מאור קורן 196006 6 4,200 ₪ הירשם
196007 ילדים ב1 אסף גיל 196007 6 4,200 ₪ הירשם
196008 ילדים ב2+קטסל א2 - יובל לנדמן 196008 6 4,200 ₪ הירשם
196000 -----כדורסל----- 196000 6 חינם הירשם
196033 כדורסל בנות 196033 6 2,400 ₪ הירשם
196027 נבון - א-ב - מאור קורן 196027 6 1,200 ₪ הירשם
196028 נבון - ג-ד - מאור קורן 196028 6 1,200 ₪ הירשם
196001 נוער - איציק 196001 6 4,500 ₪ הירשם
196003 נערים א - יוסי בוכניק 196003 6 4,500 ₪ הירשם
196004 נערים ב1 - יובל לנדמן 196004 6 4,200 ₪ הירשם
196005 נערים ב2 - חיים טיגר 196005 6 4,200 ₪ הירשם
196029 קורצאק א-ב - אלמוג הירש 196029 6 2,400 ₪ הירשם
196030 קורצאק ג-ד - אלמוג הירש 196030 6 2,400 ₪ הירשם
196009 קטסל א1 אסף גיל 196009 6 4,000 ₪ הירשם
196010 קטסל א3 - מאור קורן 196010 6 4,000 ₪ הירשם
196011 קטסל ב - יהונתן וצלר 196011 6 4,000 ₪ הירשם
196032 מצפה - אסף גיל 196032 6 חינם טרם נפתח
6012 אחדות א-ב 6012 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6013 אחדות ג-ד 6013 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6014 אחדות ה-ו 6014 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
196014 אחדות ה-ו 196014 6 2,400 ₪ הרישום הסתיים
6015 בגין א 6015 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6016 בגין ב 6016 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6017 בגין ג 6017 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6018 בגין ד 6018 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6019 בגין ה-ו 6019 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
196019 בגין ה-ו 196019 6 2,400 ₪ הרישום הסתיים
6020 בן גוריון א-ב 6020 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6021 בן גוריון ג-ד 6021 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6022 בן גוריון ה-ו 6022 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6023 ויצמן א 6023 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6024 ויצמן ב 6024 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6025 ויצמן ג-ד 6025 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6026 ויצמן ה-ו 6026 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6030 חוג ז-ח 6030 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6005 ילדים א1 6005 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6006 ילדים א2 6006 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6007 ילדים ב 6007 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6031 מצפה א-ב 6031 6 1,500 ₪ הרישום הסתיים
6032 מצפה ג-ד 6032 6 1,500 ₪ הרישום הסתיים
6001 נוער ארצית 1 6001 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6002 נוער ארצית 2 6002 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6003 נערים א 6003 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6004 נערים ב 6004 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6027 קורצאק א-ב 6027 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6028 קורצאק ג-ד 6028 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
6029 קורצאק ה-ו 6029 6 2,300 ₪ הרישום הסתיים
196031 קורצאק ה-ו 196031 6 חינם הרישום הסתיים
6008 קטסל א1 6008 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6009 קטסל א2 6009 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6010 קטסל ב1 6010 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים
6011 קטסל ב2 6011 6 3,900 ₪ הרישום הסתיים

העמותה לקידום הספורט - קרית מוצקין


© Expo LTD
נא המתן