מחנות אימונים


נרשמי מחנות פסח זכאים להנחה 100 ש"ח עבור מחנות קיץ. או 50 ש"ח הנחה לנרשמים מוקדם עד 20/6 . אין כפל הנחות. נא לפנות למשרד

קוד שם פרטים הרשמה
1910004 1910004 10 נסגר לרישום
1910001 1910001 10 נסגר לרישום
1910002 1910002 10 נסגר לרישום
1910003 1910003 10 נסגר לרישום
1910005 1910005 10 נסגר לרישום
1910006 1910006 10 נסגר לרישום
1910007 1910007 10 נסגר לרישום
1910008 1910008 10 נסגר לרישום
1910009 1910009 10 נסגר לרישום
1910010 1910010 10 נסגר לרישום
1910011 1910011 10 נסגר לרישום
1910012 1910012 10 נסגר לרישום
1910013 1910013 10 נסגר לרישום
1910014 1910014 10 נסגר לרישום
1910015 1910015 10 נסגר לרישום
1910000 -----מחנות אימונים וטורנירים----- 1910000 10 תוקף הרישום הסתיים

העמותה לקידום הספורט - קרית מוצקין


© Expo LTD
נא המתן