התעמלות אומנותית


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
191007 ה.אומנותית - 9 ש"ש 191007 1 4,500 ₪ הירשם
191001 ה.אומנותית 1 ש"ש 191001 1 1,700 ₪ הירשם
191008 ה.אומנותית 12 ש"ש 191008 1 5,000 ₪ הירשם
191002 ה.אומנותית 2 ש"ש מרינה 191002 1 2,400 ₪ הירשם
191005 ה.אומנותית 4 ש"ש 191005 1 3,600 ₪ הירשם
191006 ה.אומנותית 6 ש"ש 191006 1 4,000 ₪ הירשם
191014 ה.אומנותית 12 ש"ש 07/19 191014 1 חינם נסגר לרישום
191011 ה.אומנותית 4 ש"ש 07/19 191011 1 חינם נסגר לרישום
191012 ה.אומנותית 6 ש"ש 07/19 191012 1 חינם נסגר לרישום
191009 ה.אומנותית 8 ש"ש 191009 1 חינם נסגר לרישום
191013 ה.אומנותית 9 ש"ש 07/19 191013 1 חינם נסגר לרישום
191010 ה.אומנותית שעתיים שבועיות 07/19 191010 1 חינם נסגר לרישום
1001 ה.אומנותית 1 ש"ש 1001 1 1,300 ₪ הרישום הסתיים
1008 ה.אומנותית 12 ש"ש 1008 1 3,900 ₪ הרישום הסתיים
1002 ה.אומנותית 2 ש"ש מרינה 1002 1 2,000 ₪ הרישום הסתיים
1003 ה.אומנותית 2 ש"ש נטלי 1003 1 2,000 ₪ הרישום הסתיים
191003 ה.אומנותית 2 ש"ש נטלי 191003 1 2,400 ₪ הרישום הסתיים
1004 ה.אומנותית 3 ש"ש 1004 1 חינם הרישום הסתיים
191004 ה.אומנותית 3 ש"ש 191004 1 חינם הרישום הסתיים
1005 ה.אומנותית 4 ש"ש 1005 1 2,500 ₪ הרישום הסתיים
1006 ה.אומנותית 6 ש"ש 1006 1 3,000 ₪ הרישום הסתיים
1007 ה.אומנותית 9-10 ש"ש 1007 1 3,700 ₪ הרישום הסתיים
191000 -----התעמלות אומנותית----- 191000 1 חינם הרישום הסתיים

העמותה לקידום הספורט - קרית מוצקין


© Expo LTD
נא המתן